โรงพยาบาลนอร์ทเหมืองโรงสีลูกใหญ่อัตราส่วนทองแดงลักษณนาม