เครื่องจักรลอยอยู่ในเครื่องหนักสำหรับการแต่งตัวแร่ใช้