ราคาขายปลีกของเหล็กแผ่นในฮาร์ดคัมพาลาลภายในเดือนสิงหาคม