อุปกรณ์สำหรับการกำหนดปริมาณของหินและแร่ธาตุที่ต้องการระหว่างการสำรวจแร่