วิธีการควบคุมฝุ่นและเสียงในโรงงานแปรรูปทรายและกรวด