การใช้เครื่องกำจัดขยะเบื้องต้นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน