กลไกการผลิตทรายทรายเพทายต้องการการลงทุนในสายการผลิต