การแต่งกายของฉันเพิ่มเติมจากโรงงานลูกชิ้นและกับลักษณนาม