ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเหมืองหินอุตสาหกรรมหินแร่