วิธีการคำนวณของโรงงานผลิตลูกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สองห้อง