ใช้เพบเบิลหรือโรงงานผลิตลูกในโรงงานเหมืองในอินเดียและหินกรวดใต้