ยกตัวอย่างให้ฉันในแอฟริกาใต้เรื่องแร่และสิทธิ์อื่นๆในและบนบก