ระบบลำเลียงแบบสั่นสะเทือนช่วยลดการสั่นสะเทือนของสายพานและเครื่องป้อน